Jednoduché účtovníctvo

Vykonávame spracovanie jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby.

Vedenie jednoduchého účtovníctva pozostáva z týchto výkonov:

 • evidencia príjmov, výdavkov
 • vedenie knihy prijatých a vystavených faktúr
 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia zásob
 • evidencia knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia bankových dokladov
 • evidencia pokladničných dokladov
 • evidencia krátkodobého majetku a dlhodobého majetku
 • spracovanie mzdovej agendy
 • vypracovanie dane z príjmu
 • vypracovanie dane z pridanej hodnoty
 • vypracovanie dane z motorových vozidiel
 • daňové, účtovné a podnikateľské poradenstvo