Podvojné účtovníctvo

Vykonávame spracovanie podvojného účtovníctva

 Vedenie podvojného účtovníctva pozostáva z týchto výkonov:

  • vedenie hlavnej knihy
  • vedenie knihy pokladnice
  • vedenie knihy prijatých a vystavených faktúr
  • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
  • evidencia krátkodobého a dlhodobého majetku
  • spracovanie mzdovej agendy
  • vypracovanie dane z príjmu
  • vypracovanie dane z pridanej hodnoty
  • vypracovanie dane z motorových vozidiel
  • daňové, účtovné a podnikateľské poradenstvo