Mzdová agenda

Spracovávame komplexné mzdy a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne

Každému zákazníkovi podľa požiadavky vypracujeme pracovné zmluvy na hlavný pracovný pomer, na vedľajší pracovný pomer, dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti, mandátne zmluvy a podobne.

Mzdové účtovníctvo zahŕňa:

 • výpočet mzdy
 • výplatné pásky
 • rekapituláciu miezd
 • mincovku
 • prevodný príkaz na úhradu miezd
 • evidenciu dovoleniek
 • potvrdenie o príjme
 • prihlásenie zamestnancov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • odhlásenie zamestnancov zo sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • vypracovanie výkazov do poisťovní a prehľadov na daňový úrad
 • vypracovanie zápočtu rokov a evidenčného listu
 • poradenstvo