Daňové priznania

Spracujeme Vám daňové priznania pre fyzickú alebo právnickú osobu

  • daň z príjmu fyzickej osoby
  • daň z príjmu právnickej osoby
  • daň z pridanej hodnoty
  • súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
  • prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
  • daň z motorových vozidiel
  • hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb