Naše podnikanie začalo ako rodinná firma v roku 1999 formou živnosti a v roku 2003 sme sa transformovali na spoločnosť s ručením obmedzeným. Po viacročných skúsenostiach v oblasti účtovníctva, miezd a finančného sprostredkovania je stále u nás na prvom mieste spokojný klient, ktorému sa snažíme so všetkou zodpovednosťou, najlepším vedomím a svedomím poradiť v spleti zákonov, zveľaďovať zarobené peniaze a zároveň mať všetky potrebné povinnosti voči štátu v poriadku.